เรียนเสนอขอคำแนะนำ

คำตอบ

เรียน อาจารย์ออต...

ถ้าปรับเปลี่ยนตามที่ผมแนะนำ...

  • โปรดแจ้งราคาไปด้วย จะพิจารณาซื้อไว้ใช้ ซื้อไว้เป็นของขวัญ หรือของขอบคุณครับ...