ปรึกษา...รวมพลคนเขียนบล็อก

 • รูปแบบ รวมพลคนเขียนบล็อก...ครั้งนี้เปลี่ยนแปลงไป...มีการฉาย VCD...
 • มีการเล่าเรื่อง KM Inside ในหน่วยงาน...
 • และอื่นๆ
 • น่าจะมีการตั้งเป็นวงๆ ด้วยครับ สัก ๕ วง..แบบที่คุณเมตตาจัด..(ประมาณ ๔๐ นาที ก็น่าจะพอนะครับ)
คำตอบ
 • ขอบโทษค่ะอาจารย์ตอบผิดที่ค่ะ
 • คำตอบอยู่ในข้อคิดเห็นนะคะ
เจนจิต รังคะอุไร (ตูน)
 • ขอบคุณอาจารย์ Beeman สำหรับข้อเสนอแนะที่ดีค่ะ
 • สำหรับที่ มน. ตูนอยากเน้นตรงที่อยากให้ทุกคนในชุมชนคนเขียน blog ได้พบหน้าคาดตาและมีเวลาในการ ลปรร. กันครบทุกคนเพราะเราเน้นว่า ชุมชนคนเขียน blog เป็นชุมชนแกนหลักของ มน.  เพื่อก่อเกิดชุมชนย่อยๆ ใน มน. ต่อไป 
 • แต่สำหรับแนวความคิดนี้อาจจะนำมาปรับให้เข้ากับชุมชนของเรา คือ
 • หากมีผู้ใดสนใจในหัวข้อใดก็สามารถเสนอเข้ามาที่ QAU ได้เพื่อนำมาเป็นประเด็นการ ลปรร. ในครั้งต่อไป
 • โดยนำแต่ละหัวข้อมาอยู่ในกำหนดการในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม  และมีผู้เชี่ยวชาญดำเนินกิจกรรมในช่วงนั้นๆ เพื่อให้ทุกท่านได้ ลปรร. และร่วมกันต่อยอดความรู้ค่ะ

  ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ