หลักธรรม

Noname
มีหลักธรรมที่เกี่ยวกับเรืองที่สายไปแล้วไหมค่ะ ถ้ามีบอกด่วน!จะขอบพระคุณอย่างสูง
คำตอบ
  • ผมเคยได้รับคำแนะนำจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับ ว่าธรรมมะไม่มีคำว่าสาย มีแต่คำว่าโอกาส
  • ลองทำใจเป็นกลางนึกถึงองคุลีมาลนะครับ คิดซิว่าฆ่าคนไปมากมายขนาดนั้น หากจะเป็นบรรลุโสดาบัน ทำไปขนาดนั้นมีแต่คนว่า จะกลับตัวตอนนี้นะสายไปแล้ว บาปมันหนาเกิน
  • แล้วสุดท้ายเป็นไงครับ ขนาดฆ่าคนไปมากขนาดนั้นแล้ว ยังสามารถพัฒนาตนจนบรรลุโสดาบันได้
  • ลองใช้ KM วิเคราะห์หาแก่นความรู้ซิครับ ว่าความสำเร็จขององคุลีมาล เกิดจากปัจจัยอะไร และอะไรก่อให้เกิดปัจจัยนั้น ลองถอดแบบไปใช้ครับ
  • ขอบคุณครับ มีอะไรสงสัยเชิญเสนอครับ