ส่งชื่อผู้เข้าร่วมชุมนุม blooger

 ขอส่งรายชื่อ   ผู้เข้าร่วมชุมนุม blooger  วันศุกร์นี้ค่ะ

1. คุณอรนาถ  สุดเดี่ยวไกร  พยาธิวิทยา

2. คุณสมพร  ศรีไตรรัตน์ชัย พยาธิวิทยา

3. คุณไพวรรณ์  ขันติกิจ  พยาธิวิทยา

คำตอบ
ขอบคุณค่ะ....ต้องขอโทษนะคะที่ตกหล่นไป ยังไม่ได้เช็คเหตที่ตกหล่นกับน้องแป้นเลย...เห็นเจ้าตัวบอกว่าเหตหนึ่งมาจากเจ้าตัวไม่สมัครเข้าชุมชน คนเขียนใน มอ. ทางเราจึงดูได้ไม่หมดค่ะ ฝากขอโทษ อีก 2 ด้วยนะคะ....เพิ่มมาได้นะคะ....ถือว่าช่วยๆ กันทำงานนะคะ
ชนันท์ สุวรรณรัตน์
ชนันท์ ไปชุมนุมด้วยได้ไหมครับ งานอะไรหรือครับ เขาห้ามคนปัตตานีหรือเปล่าครับ