ความว่างเปล่า

ความว่างเปล่าในที่นี้คืออะไรคะ....อยากให้คุณวิชิตช่วยอธิบายหน่อยคะ
คำตอบ

เมื่อคิดก็คือไม่ว่าง เมื่อไม่ว่างก็ไม่คิด ...นั้นแหละความว่างเปล่า เราให้เราเป็นสุขได้ แม้เศษเสี้ยววินาทีก็ยังดีครับ

-_-

ถ้าไม่มีความว่างเปล่าก็จะไม่สามารถใส่อะไรลงไปได้ แต่ถ้าใส่อะไรลงไปแล้วความว่างเปล่าก็หายไป เรื่องนี้รู้ไปทำไม เกี่ยวกับความสุขอย่างไร