การใช้กลยุทธ แบบ TQM

พรพณา

การใช้กลยุทธ แบบ TQM  กับบริษัทมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือเปล่าคะ

คำตอบ
ผมแบ่งปัญหาหรืออุปสรรคออกเป็น 2 ส่วนก็แล้วกันนะครับ
ปัญหาทางเทคนิคของ TQM
  • TQM เป็นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นกลางๆ นำไปปรับใช้ได้ในทุกๆวาระ มีความกว้างและลึกกว่า และทำเพื่อพัฒนาคุณภาพขององค์กรเราเอง
  • TQM ต้องเริ่มจากความมุ่งมั่นที่ใจก่อน โดยให้รูปแบบเกิดขึ้นตามบริบทขององค์กรนั้นๆ
  • TQM กำหนดฐานรากที่ไม่บอกโครงสร้างรูปร่างเอาไว้ หลายคนก็รู้สึกเหมือนอยู่ในโลกของจินตนาการ
ปัญหาด้านบุคคล เมื่อการเริ่มนำ TQM ไปใช้
  • ความรู้สึกยอมรับ
  • ความรู้สึกอยากได้
  • ความรู้สึกชื่นชม
  • ให้เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่
  • ซึ่งอันนี้เป็นปัญหาโดยทั่วไปด้านงานยุทธศาสตร์ เมื่อคุณจะนำระบบใดๆไปใช้ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Balanced Scorecard, Strategy Map, Knowledge Management System ฯลฯ เป็นเรื่องธรรมดาในหลักบริหารที่คนเรากลัวการเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันดีในการบริหาร แต่ก็ต้องทำหลายๆอย่างเพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความรู้รู้สึกเห็นด้วย และยินดีที่จะใช้ระบบนั้นๆ
    เพราะยังไงพนักงานก็เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ตามที่ได้คาดหวังไว้ครับ

พัชรี

การนำ TQM เข้ามาใช้ในหน่วยงานมีปัญหาเรื่องของตัวบุคคลไม่ยอมรับแนวคิดในการทำงานใหม่

วิทยา พรพัชรพงศ์ , Wittaya Pornpatcharapong

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อย จนถือว่าเป็นปกติเมื่อจะนำ Management Tool ใหม่ๆ มาใช้ในองค์กร เพราะเป็นทฤษฎีพื้นฐานของมนุษย์ (ทฤษฎี x-y)

ดังนั้นก่อนจะใช้จะต้องใช้หลักการของ Systematic Thinking -> Change Management ก่อนครับ สำหรับวิธีทางปฏิบัติที่ควรทำในการทำ Change Management นั้น หากผมว่างเมื่อไหร่ จะนำมาเขียนให้อ่านกันนะครับ