ประวัติ

pp
อยากทราบประวัติของผู้บริหารและพนักงานของกรมบัญชีกลาง
คำตอบ
not yet answered

ตรงนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลคงให้หมดไม่ได้ครับ คงต้องรบกวนระบุเป็นคนๆ ไป แนะนำให้สืบค้นจาก internet ดีกว่าครับ ถ้าบางท่านสามารถเปิดเผยเป็นสาธารณะได้ ก็น่าจะมีในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งนะครับ