นักศึกษากับเศรษฐกิจพอเพียง

น.ส. ดวงดาว ยาทอง 49473100114 น.ส.มธุดาไชยชาติ 49473100113 น.ส.กัลยาณี แสงภักดี 49473100105 นายอนุพงศ์ ผลเจริญ 49473100110 นายคเชนทร์ เล้าอรุณ 49473100111 นายกฤษณะ เรื่องกำเนิด 49473100112 น.ส. อมรรัตน์ ไสฉิม 49473100115 น.ส. นิลประภา วิสุทธารมณ์ 49473100

กราบเรียน ศ.ดร.จีระ พวกเราเป็นนักศึกษาปริญญาตรี  สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  ศูนย์ให้การศึกษาดรุณพิทยา  ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ของตัวเองให้กว้างขึ้นเมื่อได้เรียนวิชาการคิดและการตัดสินใจของอาจารย์สุดาภรณ์ อรุณดี ซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของศ.ดร.จีระ เช่นกัน โดยที่อาจารย์สอนให้พวกเราได้รู้จักกับ ศ.ดร.จีระซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถอย่างมากมาย ท่านอาจารย์จิระได้สอนให้เรียนรู้เรื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างละเอียด และสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคนและประเทศให้เจริญยิ่งขึ้น และได้ศึกษาสารคดีสั้นชุดเศรษฐกิจพอเพียง กับโลกาภิวัตน์ ที่แพร่ภาพทางช่อง 11ในรายการ มุมใหม่...ไทยแลนด์ เวลา ประมาณ 4 ทุ่มครึ่งคะเป็นรายการที่น่าสนใจและน่าติดตาม และรายการวิทยุ knowledge for people วันพุธ เวลา 19.30 - 20.30 น. ทางสถานีวิทยุ อสมท. F.M. 96.5 MHz Hz   คอลัมน์บทเรียนจากความจริงกับดร.จีระของหนังสือพิมพ์แนวหน้าทุกวันเสาร์หน้า 5 หรือทาง http://www.chiraacademy.com/ เราได้ก้าวทันโลกและรู้หลักในการใช้ชีวิต ทำให้เกิดTHINK + KNOWLEDGE

จึงขอเรียนถามอาจารย์ว่า

1. การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวข้องอย่างไรกับนักศึกษาไทยในปัจจุบัน

2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญอย่างไรต่อประเทศ ตนเอง และคนรอบข้างคะ

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง ไว้ ณที่นี้

กรุณาตอบพวกเราด้วย ขอบคุณค่ะ

คำตอบ