จะพัมนาสู่การเป็นครูมืออาชีพอย่างไร

รำแพน วุฒิสารวัฒนา
ถ้าเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต้นของ คศ. 3 แต่อยากพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  ควรเร่มต้นอย่างไรคะ
คำตอบ

การพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ  ไม่ควรรอให้เงินเดือนถึง เพราะวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพเดียวที่สามารถสร้างตำแหน่งให้กับตนเองอย่างไม่จำกัด  ครูน้อย ครูประชาบาลในอดีตประสบความสำเร็จสูงสุดถึงระดับอธิบดีด้วยสมองและสองมือ  ด้วยความรักในวิชาชีพ รักนักเรียน รักการสอน ขยันขวนขวายหาความรู้และประสบการณ์การสอนอย่างไม่หยุดยั้ง

ดังนั้น  ครูผู้รักความก้าวหน้าในวิชาชีพก็จะเริ่มต้นสนใจวางแผนการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ศึกษาหาความรู้อย่างไม่เบื่อหน่าย พัฒนารูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตร ดังคำกลอนที่ครูเคยแต่งไว้ว่า

                  "รู้ตน  รู้คน  รู้งาน      รักการอ่าน การเขียน เพียรศึกษา

วางแผนการสอนพัฒนา               เด็กไทยก้าวหน้าไม่รั้งรอ

ทำงานทุกอย่างเป็นระบบ            เจนจบกระบวนการเกิดก่อ

รวบรวมหลักฐานเพียงพอ            จะขอตำแหน่งใดก็ได้เอย