สิทธิของผู้บริโภค

อยากสอบถามเรื่องสิทธิของผู้บริโภคตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และตามหลักกฎหมายภายในด้วยค่ะ ถ้ามีข้อแนะนำอื่นด้วยจะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

คำตอบ