ทำโครงการห้องเรียนคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติที่เวียงแหงเสร็จแล้วยัง

เราน่าจะจัดสักเดือนมีนาคมดีไหม ? ก่อนภาคฤดูร้อนเปิด
คำตอบ
ยังไม่เสร็จเลยคะอาจารย์ คิดว่าดีคะ ถ้าเราจะจัดช่วงนั้น เพราะช่วงที่โรงเรียนประถมหรือมัธยมยังไม่ปิดภาคเรียนก็จะพอดี อ.จะไปได้หรอคะ มันไกลมากๆๆ (อิอิ) จะรีบทำคะแต่ต้องปรึกษาอ.อุ๋มก่อนคะ
ลืนหอม

ยังไม่เสร็จเลยคะอาจารย์

คิดว่าดีคะ ถ้าเราจะจัดช่วงนั้น เพราะช่วงที่โรงเรียนประถมหรือมัธยมยังไม่ปิดภาคเรียนก็จะพอดี

อ.จะไปได้หรอคะ มันไกลมากๆๆ (อิอิ)

จะรีบทำคะแต่ต้องปรึกษาอ.อุ๋มก่อนคะ