UKM9

เรียนท่านรองวิบูลย์

 ความคืบหน้า UKM9 ที่ มอดินแดงครับ

http://gotoknow.org/blog/uackku/72759

JJ2007

คำตอบ

ขอบคุณครับท่านอาจารย์หมอ JJ สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากสำหรับเราทีม NUKM แล้วทางเราจะทำการประสานงานต่อไปครับ

JJ

 3D Skier กราบเรียนท่านรองวิบูลย์

 ท่านเดินทางถึงขอนแก่นวันใด เวลาใดครับ

ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร

เรียนท่านอาจารย์หมอ JJ ครับ

ตอนนี้ที่คาดการณ์กันไว้น่าจะถึงขอนแก่นเย็นวันพุธที่ 7 ก.พ.ครับ แต่เดี๋ยวจะยืนยันอีกครั้ง เพราะทีม NUKM นัดประชุม BAR กันในวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. นี้ครับ

JJ

เรียนท่านรองวิบูลย์ และ ทีม NU_QA_KM

 รบกวนท่านแจ้งล่วงหน้า จะได้รับรองท่านและทีมงานครับ