ช่วยตอบที

ตัวแสบ
หนูอายุ  17 ปีเรียนอยู่ ม. 4  ที่หนองคาย  หนูเรียนภาษาอังกฤษได้แย่มากอ่านก็ไม่ออกแปลก็ไม่ได้หนูอยากรู้ว่าหนูจะเริ่มต้นการเรียนวิชานี้จากตรงไหนกรุณาช่วยให้คำแนะนำหนูด้วยค่ะ  ด้วยความเคารพอย่างสูง
คำตอบ

เริ่มต้นด้วยการทำตัวเองให้ชอบก่อน  แล้วก็หมั่นฝึกฝนอย่างสมำ่่เสมอชอบอะไรก็ทำสิ่งนั้นก่อน  เช่น การฟังเพลงภาษาอังกฤษ  อ่านหนังสือพิมพ์   และทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  ที่สำคัญที่สุดคือต้องมีเวลาให้กับภาษาอังกฤษทุกวัน  อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี ทำอย่างนี้สมำ่เสมอรับรองว่าภาษาอังกฤษต้องไม่ยากสำหรับน้องแน่ ๆๆๆ