นัดพบ

มาเรียนเชิญอาจารย์ไปที่นี่คะhttp://gotoknow.org/blog/km-psu/72662
คำตอบ

วันศุกร์ มีบรรยายเรื่อง ชุดโครงการวิจัย เวลาเดียวกันเลยครับ

แล้วหลังจากนั้นผมต้องรีบบึ่งรถไปประชุมสมาคมรังสีรักษาที่ตรัง

หวังว่าคงมีโอกาสต่อไปนะครับ