การทำปุ๋ยชีวภาพ

ด.ช.ทศนัย หาญเหี้ยม

มีการเผยแผ่ การขาย และการดำเนินการ ของปุ๋ยชีวภาพ

 

คำตอบ
บ้านจำรุงนิยมทำปุ๋ยเพื่อใช้เอง ไม่ได้ทำเพื่อขาย  ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งแต่ละคนก็จะมีสูตรของตนเอง โดยมีกลุ่มเกษตรพื้นบ้านเป็นที่รวบรวมปัจจัยการผลิตปุ๋ย
นาย ชาติชาย เหลืองเจริญ
การทำเกษตรต้องรู้จักกรรมวิธีในการพึ่งตนเองจึงจะพบทางรอดของอาชีพ  ซึ่งทำได้ไม่ยาก  ใคร ๆ ก็ทำได้ ถ้าทำไม่ได้ให้มาที่บ้านจำรุงจะสอนให้

สวัสดีครับ คุณชาติชาย คือผมสนใจการทำปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่ทำจากชีวภาพครับ คือผมมีสวนทุเรียน20กว่าไร่ อยากจะขอคำแนะนำจากคุณครับ เพราะว่าการใช้สารเคมีค่อนข้างจะอันตรายมากครับ ผมรบกวนขอสูตรการทำปุ๋ยจากคุณ ไม่ทราบว่าจะพอแนะนำได้ไหมครับ

ผมขอขอบคุณไว้ล่วงน่านะครับ

วิเชียร