สิทธิของเหยื่ออาชญากรรม

อยากสอบถามเรื่องการคุ้มครองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรมตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และหากมีกฎหมายภายในให้การคุ้มครองสิทธิฯ จะให้ความรู้ด้วย ก็จะขอบคุณล่วงหน้า เพราะเรื่องนี้ยังไม่มีความรู้จริงๆ
คำตอบ