สนใจโครงการค่ายเบาหวาน

นักศึกษาป.โท

ก่อนอื่นต้องขอรบกวนก่อนนค่ะ  เนื่องจากตอนนี้ตัวดิฉันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท  มีความสนใจในเรื่องของการจัดทำค่ายเบาหวาน  จึงอยากขอรบกวนในเรื่องของข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน  ซึ่งเป็นเรื่องใหม่และเป็นที่น่าสนใจมาก  จึงอยากที่จะศึกษาและค้นคว้างานวิจัยต่าง ๆ แต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่การหาข้อมูลจึงหาได้ยากและทราบว่าอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้จึงอยากขอรบกวนในเรื่องของข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าบเบาหวาน  จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ  ขอบพระคุณล่วงหน้านะค่ะ

คำตอบ

ค่ายเบาหวานไม่ใช่เรื่องใหม่ มีมานานมากแล้ว ถ้าจะศึกษาว่าค่ายเบาหวานควรมีลักษณะอย่างไร ให้ค้นจาก google ก็ได้ ใช้คำค้น "diabetes camp" หากต้องการทราบว่าบ้านเราจัดค่ายกันอย่างไรบ้าง ค้นจาก GotoKnow ด้วยคำค้น "ค่ายเบาหวาน" ก็จะเจอค่ายหลายรูปแบบค่ะ