การ์ดปีใหม่

ดิฉันได้รับการ์ดปีใหม่จากอาจารย์แล้ว   ขอบพระคุณค่ะ
คำตอบ

รับทราบครับ

 สุขภาพแข็ง..แรง ทั้ง กาย และ จิต ครับ

กฤษณา สำเร็จ (Krisana Sumret)
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์