ขอทราบรายละเอียดของเครื่องวัด Ankle Brachial Index

ชูขวัญ แสงทอง

รบกวนขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจหาโรคเบาหวานน่ะค่ะ โดยจะใช้เครื่อง Ankle Brachial Index ในการตรวจวัดค่ะ อยากจะได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจ การคำนวณ พร้อมคำอธิบายและรูปภาพประกอบด้วยค่ะ (คือว่าข้อมูลที่ได้จากทางโรงพยาบาลยังไม่เพียงพอค่ะ อยากจะขอรบกวนช่วยส่งข้อมูลมาให้ด้วยนะคะ)

                                                ขอบพระคุณค่ะ

คำตอบ
  • คุณชูขวัญค่ะ รายละเอียดเกี่ยวกับ Ankle Brachial Index  นู๋ทิม(ทับทิม) ได้เขียนเล่าไว้ ที่นี่ค่ะ  หรือที่นี่ dmtheptarin ค่ะ
  • เพิ่มเติม

 

nFollow up ABI
n> 0.9 : every 2 – 3 years
n0.5 – 0.9 : every 3 – 4 months
n< 0.5 : refer to vascular specialist
nIf an incompressible artery present, repeat in 3 months
nAnkle pressure > 300 mmHg
nAnkle pressure > brachial pressure 75 mmHg
If still present, refer for special vascular assessment
            ตำแหน่งที่ใช้คลำชีพจรที่เท้า  Dorsalis pedis         

  ตำแหน่งที่ใช้คลำชีพจรที่เท้า ( Posterior tibial)
 
ตำแหน่งที่ใช้วัดความดันที่แขนและขา

นู๋ทิม  ผู้ตอบ