มีความสนใจ อยากทราบว่ามีโรงเรียนสอนหรือไม่

ekprik
ผมมีความสนใจเป็นอย่างมาก อยากทราบว่ามีโรงเรียนสอนบ้างหรือไม่  ขอบคุณครับ
คำตอบ