จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนางานต้องพัฒนาคน จะพัฒนาคนให้พัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาอะไรให้พัฒนาที่ตนเองก่อน

ก่อนอื่นขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยมชมบันทึกคะ
ก็หวังว่าคงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะคะ
แค่เอ่ยชื่อว่า"แผ่นดิน"  ความหมายก็คงไม่ต้องพูดถึงนะคะ

คำตอบ

ผมเพิ่งเรียนรู้วิธีการตอบคำถาม,  เลยทำให้สื่อสารกลับมาอย่างล่าช้า

ขอบคุณมากครับ...กับโอกาสแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้

ผมประทับใจนะครับกับถ้อยคำที่ว่า "จะพัฒนาอะไรให้พัฒนาที่ตนเองก่อน"

การเขียนบันทึกใน G2K จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่ผมมุ่งหวังว่าจะช่วยพัฒนาตนเอง

โชคดี, และมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับ

คนไร้กรอบ
เห็นด้วยครับ