ขอความเมตราจากอาจารย์หมอครับ

เรียนท่านอาจารย์หมอ

ในเดือนกุมภาพันธ์ออตมีความตั่งใจที่จะแปรรูปบันทึกที่เขียนใน G2K มาเป็นหนังสือทำมือตามบันทึก http://gotoknow.org/blog/thaiphon/72260 นี้

เพื่อเป็นเกียรติและเติมเต็มให้หนังสือทำมือเล่มแรกของชาวเล้าข้าวอุดมไปด้วยปัญญา ออตจึงขอความเมตราจากท่านอาจารย์ในการเปิดเล่มด้วยคำนิยม บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์หรือเขียนถึงชาวเล้าข้าวศึกษาตามแต่อาจารย์จะเมตราครับ

หวังว่าจะได้รับความเมตราจากท่านอาจารย์หมอแห่งมอดินแดงครับ

ด้วยความเคารพ

ออตครับ

 

คำตอบ

เรียนท่านออต

 รบกวนส่งบางส่วน บางตอนไปเพื่อ นิยม วิเคราะห์ ด้วยครับ

ออต ญาณพิสิษฐ์
  • จะรีบส่งบางส่วนแต่ยังไม่ได้ Edit ไปให้ท่านอาจารย์ครับ
  • ขอบพระคุณที่อาจารย์เมตราครับ
  • จุดเริ่มต้นการเขียน BLOG ก็มาจากการได้ไปเข้าร่วมอบรมกับศูนย์บริการวิชาการครับ
  • ลูกศิษย์รุ่นสอง G2K รุ่นแรก ครับ
JJ

เรียนท่านออต

 ชาวมอดินแดง ร่วมแรง รวมพลัง ครับ