จัดส่งแผ่นพับให้

1. ค้นข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์ได้ที่ www.nonburee.com

2.นิตยสารผู้นำท้องถิ่น เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น

www.banpoonum.com

3.ขอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

www.sasukmsu.com/nongsueng

www.prd.co.th

www.kalasinnews.com

และประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ทุกวัน

........

คำตอบ
  • ขอบคุณ ขอบคุณและขอบคุณ คุณ น เมืองสรวงค่ะ
  • มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ใน G2K มองเห็นเด่นชัด แบ่งปัน เรียนรู้และถ่ายทอด ซึ่งดิฉันได้รับจากคุณ น เมืองสรวงค่ะ
  • จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปถ่ายทอดต่อยังครูเสนอ และครูดวงจันทร์โรงเรียนน้ำบ่อหลวงเชียงใหม่ รวมทั้ง อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา จ.เชียงใหม่