ภาษาอังกฤษ

1.คุณสอนภาษาอังกฤษมากีปีแล้วเจ้า

2. อยากทราบว่าสอนในระดับไหน

3.คุณคิดว่าการสอนภาษาอังกฤษยากไหม

4.อะไรจำเป็นที่สุดสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

คำตอบ