F2F 24 มกราคม

ท่านพี่ปานดา

 ทีมงานที่จะมาร่วม คือ ท่านรอง ผู้อำนวยการศูนย์ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รบกวนเชิญด้วยครับ

คำตอบ

จะรีบดำเนินการให้ครับ ท่าน้อง JJ

 

JJ
กราบขอบพระคุณหลายๆ ท่านพี่ปานดา
สายน้ำความคิด

ตามมาดู สว. จีบกันครับ