ช่วยตอบหน่อยนะคะ (ผู้ที่เข้ามาอ่านเว็บนี้แบบหนูค่ะ)

น.ส.ขวัญใจ จันทร์แจ่ม

- อยากทราบว่าผู้ที่อ่านเว็บนี้ทราบโครงการจากไหนคะ

- ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ(ผู้ด้อยโอกาส,คนเร่ร่อน ฯลฯ) หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างคะ

- เหตุผลที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อในการกระจายข้อมูลคืออะไรคะ

ขอบคุณค่ะ

คำตอบ