ขอเข้าร่วมวง edkm

     เรียน  อาจารย์ที่เคารพ
               อาจารย์ครับ กรุณานำ Blog  ของผมเข้าโครงการด้วย 
               เป็นการเล่าเรื่องราว  การจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านเม็กดำ  มหาสารคาม เขต 2 

      ........./biog/ed-km

              [email protected]

              ขอบพระคุณมากครับ

คำตอบ