นำรูปใส่ในประวัติ

อาจารย์ครับบอกวิธีนำรูปใส่ในประวัติให้ผมหน่อยครับ
คำตอบ
  • เอาไว้ไปสอนในชั่วโมงปฏิบัติการแล้วกันครับ