ก่อนจะไปเป็นครู และ หลังจากเป็นครู

ปิยะฉัตร ปุกอิ่ง
กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ หนูมาเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู มึความรู้สึกว่าการเป็นครูที่ดียากมาก ๆ แต่ก็ไม่เคยทำให้ท้อ และตั้งใจมากขึ้น เพื่อจะได้เป็นครูที่ดีในอนาคต และอยากกราบเรียนขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต (แม่ครู) ว่า เราต้องศึกษาอะไรบ้างเพื่อจะเตรียมตัวไปสอบครู และเท่าที่อาจารย์สอนมาหนูคิดว่าจะต้องได้นำไปใช้แน่นอน และคงมีอะไรมากมาย ที่หนูยังไม่รู ทำให้หนูอยากรู้กับคำว่า ก่อนจะไปเป็นครู และ หลังจากเป็นครู ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะค่ะ (อาจารย์แม่) ขอแสดงความนับถือ ปิยะฉัตร ปุกอิ่ง
คำตอบ

เกิดเป็นคนแสนยาก  แต่เกิดเป็นคนสอนคนยากกว่า

ปัจจุบันมีผู้รับจ้างสอนมากกว่า "ครู" 

ในความคิดของครู ยึดหลักของความเป็นครู ต้องอุดมด้วย  3  สุ

สุวิชาโน เป็นผู้รอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ที่สอน  สุปฏิปันโน ต้องปฏิบัติได้

ปฏิบัติดีในสิ่งที่ตนเองสอนและสุสาสโน  เป็นผู้สอนดีหรือมีศิลป์ในการสอน

จงภูมิใจที่ได้เป็นครู  ม.ล.ปิ่น  มาลากุล  กล่าวว่า

เกียรติของครู  สูงสุด    ดุจฟ้าร้อง

แต่..คนมอง     ไม่เห็น     จึงเผ่นหนี

ถ้าเกียรติครู     ร่ำร้อง     เหมือนกลองตี

ป่านฉะนี้       เสียงร้อง     ดังก้องเมือง

ดูครูจูหลิง  เป็นตัวอย่าง  นะคะ/ครูอนงค์ศิริ   วิชาลัย

กราบขอบพระคุณคะอาจารย์ ทุกคำของอาจารย์หนูจะจำไว้และนำไปปฎิบัติค่ะ อาจารย์ที่ดี มีแต่ให้จริงๆ ค่ะ