การอ่านหนังสือ

Patcharin Kittiwong 48161426 Sec:E

อาจารย์ค่ะ   เวลาที่เราอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบหรืออ่านทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมา  เราสามารถมีวิธีใดบ้างที่อ่านหนังสือแล้วสามารถจำ  เข้าใจ  เนื้อหาวิชานั้นๆได้อย่างดีและแม่นยำอย่างมากได้ค่ะ    และหนูขอแสดงความคิดเห็นหน่อยนะคะ  หนูคิดว่า ถ้าจะเข้าใจในสิ่งที่อ่าน   เราควรนั่งสมาธิก่อนอ่านเพื่อให้จิตใจสงบก่อน    มีสมาธิก่อน  วิธีนี้จะใช้ได้ผลไหมค่ะ

                                          หนูจะรอคำตอบนะค่ะ

                                    ขอขอบคุณมากค่ะอาจารย์(ด้วยความเคารพค่ะ)

คำตอบ

พัชรินทร์ 

ครูวุ่นทั้งวัน เพราะทำวิจัยและต้องเตรียมตัวไปช่วยโรงเรียนตชด.พรุ่งนี้

เยี่ยมมากที่เข้ามาถามใน ห้องนี้ได้  การอ่านหรือเรียนหนังสือ แน่นอน

ต้องเริ่มจาก  มีศรัทธาในสิ่งที่เรียนเป็นอันดับแรก  แล้วจึงมีวิริยะตาม

มา  สติเป็นตัวควบคุม  ระลึกตัวเสมอไม่ว่าจะทำอะไร  ที่ไหน สมาธิ

เป็นสิ่งแน่วแน่ มุ่งมั่นในกิจนั้นๆ แล้วจะเกิดปัญญารอบรู้เอง

ดีใจที่ศิษย์ปรารภอยากเข้าอบรมฝึกสมาธิ  เพราะปารมี(ความดีที่สร้างสม)

แต่ละคนไม่เท่ากัน  เอ  แต่คะแนนสอบmidterm  ก็อยู่ในระดับดีอยู่นะ

ถ้าฝึกสมาธิอีก รับรองจะเรียนเก่งยิ่งขึ้น/จากครูอนงค์ศิริ  วิชาลัย