มีคุณแม่ที่เป็นคนคิด ปรุง(มาก)และ..

Joanne
เรียน คนไร้กรอบ ถ้าเรามีแม่ที่คิดอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทำให้ตัวเองทุกข์ เช่น น้อยใจลูก สามี ในเรื่องไม่เป็นเรื่อง และที่สำคัญคือทั้งลูกและสามีไม่ได้มีเจตนาจะทำให้น้อยใจ หรือแปลเจตนาจากบวกเป็นลบไปเลย  ลองนั่งปรับความเข้าใจแล้วแต่ไม่เกิดผล ปิยะวาจาก็แล้ว คุณแม่เป็นคนอ่อนไหวมากมาก ซึ่งหลายครั้งทำให้คนรอบข้างไม่สบายใจ เลย เกรงว่าจะทำให้เธอต้องทุกข์เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้
คำตอบ