การเรียน

Blue 47161336

  กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

หนูอยากทราบว่า ถ้าหนูคิดว่าคะแนนเรียนซี่งผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนั้น ไม่ค่อยสำคัญเท่าไรเพราะยิ่งคิดก็จะทำให้เราไม่มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นเท่านั้น และไม่ได้เป็นชีวิตของเราในอนาคตที่เราทำงาน อาจารย์ว่า หนูคิดถูกหรือผิดคะ เพราะเวลาเรียนบางคนตั้งใจเรีนยแต่ผลสอบก็ได้น้อย แต่บางคนไม่มาเรียนแค่มาสอบก็ได้คะแนนมาก หนูก็ไม่เข้าใจคะ

ขอบคุณเจ้า

คำตอบ

การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลเปลี่ยนไปแล้ว

นักศึกษาที่ยังคงเรียนแบบเดิมๆ คือมุ่งเฉพาะสอบ จะต้องผิดหวัง

เพราะครูเน้นกิจกรรม ฝึกปฏิบัติจริง  เรียนรู้จากการกระทำจนสรุปเป็น

องค์ความรู้ของตนเองมากกว่า(นอกจากบางรายวิชาที่อาจจะยังไม่

เปลี่ยนแปลง)   ครูคิดว่าทำปัจจุบันให้ดี  อนาคตจะตามมาเอง

ครูให้กำลังใจนะคะ   ส่งงานทุกชิ้นที่ครูมอบหมาย อ่านหนังสืออีกนิด

มีแต่คนพบความสำเร็จ  เชื่อไหมคะ   ขอบใจที่แวะมาเยี่ยมครู/

ครูอนงค์ศิริ   วิชาลัย