ไม่แน่ใจ.....

โยกี้...
  ไม่แน่ใจ...ครับ  ว่ามีคนรู้ใจหรือยัง  ถ้าได้...ช่วยตอบด้วยครับ   มีคนเขารออยู่......
คำตอบ