การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ชั้น ป.6

จะมีวิธีการแก้ปัญหา มีกิจกรรม เครื่องมือ ที่จะช่วยให้เด็ก ป.6 อ่านออก เขียนได้ อย่างไร ครับ
คำตอบ