เข้ามาอ่านบล็อกแล้วไม่บันทึกใหม่บางหรือครับ

ผมเข้ามาเช็คสถิติคนเข้าชมเห็นอาจารย์เข้ามาอ่านบล็อก แล้วไม่บันทึกข่าวคราวบ้างหรือครับ
คำตอบ