นำพรแด่…..คุณครูมยุรี

 

สวัสดีปีกุน  ค่ะคุณครูมยุรี

 ศุภฤกษ์   เบิกดิถี   ขึ้นปีใหม่

ขออัญเชิญ   เทพไท   ทุกสถาน

ประสาทพร   อันประเสริฐ   เลิศสราญ

ดลบันดาล  สิ่งหวัง   สมดังใจ

Photobucket - Video and Image Hosting

 

 

คำตอบ
not yet answered
somtawin

Photobucket - Video and Image Hosting

สวัสดีปีหมู     อีกรอบค่ะ