เอกสาร

ธิวาคม
เอกสารที่ใช้ในการทำประกันทั้งหมดมีอะไรบ้าง
คำตอบ
not yet answered

เอกสารสมัครทำประกันชีวิต

   ถ้าทำวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทใช้เอกสาร ดังนี้ครับ

    1.ใบสมัคร (ตัวแทนมีให้)

    2.สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาทะเบียนบ้าน

    3.เงินเบี้ยประกัน (ต้องส่งพร้อมใบสมัครนะครับ  เคยเห็นมีหลายคนเข้าใจว่าสมัครก่อน..สิ้นปีค่อยจ่ายเงิน)

    เอกสารมีแค่นี้แหล่ะครับ  ยกเว้นกรณีที่สุขภาพไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ต้องใช้เอกสารด้านสุขภาพเพิ่มเติม  ปรึกษาตัวแทนที่ขายให้ได้เลยนะครับ