ส่งภาพผู้เขียนครับ

 

ถึง คุณจ๊ะจ๋า

ภาพบอย สหเวช

                                 ขอบคุณครับ

คำตอบ