Hello...Khun KingKong.....

au

สวัสดีค่ะ...คุณคิงคอง

คุณรู้สึกอย่างที่ได้ใช้คำนำหน้าชื่อแทน "นาย"

กว่าจะได้เป็นว่าที่ร้อยตรีคุณผ่านอะไรมาบ้าง เล่าให้ฟังหน่อยซิคะ

เวลาเข้าร่วมพิธีประดับยศรู้สึกตื่นเต้นมากมั๊ยคะ

เวลาต้องการใช้คำนำหน้าชื่อเป็นว่าที่ร้อยตรี ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างคะ เผื่อสักวันดิฉันจะได้เป็นอย่างคุณบ้าง

ผู้หญิงเรียนลำบากมากมั๊ค่ะ

ไม่ต้องเรียนถึง 5 ปีได้มั๊ยคะ

ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ความรู้มา ณ ที่นี้ด้วย

คำตอบ