มีคนฝากข้อความมาถามครับ

คนนี้
P
  
คุณ น.เมืองสรวง ฝากข้อความาถึงพี่เอก

ตามบันทึกการจัดการความรู้จากการจับความคิดใน 16 นาที 16 ประเด็น กับ น.เมืองสรวง ข้อความที่ส่งผ่านสัญญาณมือถือ

ใน ข้อที่ 3 ครับ

(แจ้งไว้ เพราะ เจ้่าของคำถาม อาจจะลืมแจ้งเหมือนหลายๆครั้งที่เคยคุยกัน)
คำตอบ

ผมขอเก็บไว้เป็นการบ้านนะครับ...รอสักครู่ครับ

แล้วจะเขียนตอบเป็นเรื่องเป็นราว คือ  เรื่องมันยาวครับผม

ขอบคุณครับ