คุณ pk ครับ ตอนนี้ผม มีโปรแกรม shape file แต่ติดอยู่ที่จะนำมาใช้ ใน mapserver อย่างไรได้ครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ

เดช
ผม setup ms4w ซึ่งเป็น mapserver โดยสามารถ run ได้แล้วครับ แต่เอาข้อมูลที่เป็น shape file ที่ทำโดยโปรแกรม arcview3.2a เข้ามาใช้อย่างไรดีครับ ต้อง import เข้ามา หรือต้องใช้เครื่องมือตัวใหน ของ mapserver เข้ามาช่วยดีครับ
คำตอบ