การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

suleewong

มีกระบวนการหรือเทคนิคอะไรบ้างไหมคะที่จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพหรือดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน  ไม่ใช่เพียงชั่วคราวเมื่อมีการรณรงค์เท่านั้น  ขอบคุณสำหรับท่านที่ให้คำตอบนะคะ

คำตอบ