การสือสาร

น้องทราย

  1.องค์ประกอบสือสารข้อมูลมีอะไรบ้าง

  2.การสือสารข้อมูลมีกี่รูปแบบมีอะไรบ้าง

คำตอบ
not yet answered
ประวัติของการสื่อสารข้อมูล

อยากทราบเรื่องประวัติของการสื่อสารข้อมูล