คำถาม

ยังไม่ทราบจะถามอะไร  คิดยังไม่ออกค่ะ

คำตอบ