เรียนปรึกษาอาจารย์ครับ

หมอวีรชัย

ก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่2550 ครับ ไม่ได้เข้ามาติดต่อนานพอสมควร พอดีผมได้มาเรียนต่อที่ศิริราช ประมาณครึ่งปีแล้ว ไม่ค่อยมีเวลาเลยครับ

ผมมีเรื่องรบกวนอาจารย์ครับ พอดีผมกำลังทำการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับdiabetes education ครับ โดยทำการศึกษาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การศึกษาประสบความสำเร็จครับ เป็นงานวิจัยประกอบการเรียนต่อแพทย์ประจำบ้านครับ อยากขอคำแนะนำจากอาจารย์ครับ ผมได้ศึกษางานวิจัยต่างของอาจารย์หลายเรื่องที่ตีพิมพ์ ในวารสารทางการพยาบาล มีส่งที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่นได้อ่านบทคัดย่อเรื่องสิ่งรบกวนในชีวิตประจำวัน และแรงสนับสนุนทางสังคม และการควบคุมระดับน้ำตาล พยาบาลสารปีที่ 20  มิย. 36  หรือเรื่องความผาสุกในชีวิต ความรู้สึกไม่แน่นอน และการควบคุมเบาหวาน ซึ่งค่อข้างเข้ากับสิ่งหนึงที่ผมสนใจในการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเรียนรู้ได้แก่ เรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน อาจารย์มีข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องแบบวัดคุณภาพชีวิตที่ทำการศึกษาในประเทศไทย ไหมครับที่เป็นที่ยอมรับ และสามารถมาอ้างอิงได้ไหมครับ ยังไงรบกวนอาจารย์แนะนำด้วยครับ

ขอบคุณครับ

คำตอบ

สวัสดีคุณหมอป๊อป

ขอโทษอย่างแรงจริงๆ ที่ไม่ได้คอยดูว่ามีใครถามคำถามหรือไม่ ปกติจะมีคนถามผ่าน contact mail ไปถึงโดยตรง แต่ระบบคำถามนี้ไม่รู้ไป-มาถึงกันอย่างไร

ป่านนี้ทำการศึกษาเสร็จหรือยัง ถ้ายังจะได้แนะนำเครื่องมือให้ค่ะ

 

วัลลา

หมอวีรชัย ทีมงานเบาหวานเขมราฐ