อยากได้อีเมลล์ของคุณปาริฉัตรค่ะ

ส่งเมลล์มาหาอาจารย์ที่ [email protected] นะคะ

คำตอบ
           [email protected]  ค่ะ  กำลังดูนโยบายกฎหมายภายในที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ค่ะ