กราบลาครู

กราบสวัสดีท่าอาจารย์ ดร.แสวงที่เคารพครับ

กระผมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้สั่งสอน ให้ความรู้กับผมมาตลอดในระยะเวลาที่ผ่านมา และกราบขอบพระคุณอย่างสุดซึ้งที่อาจารย์คิดว่าผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เสมอถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนที่ม.อุบลฯ ครับ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ในช่วงนี้ผมขอตัวสักระยะหนึ่งเพื่อเดินตามถนนแห่งความสงบในโลกแห่งธรรมครับ

หากผมมีสิ่งใดเคยล่วงเกินท่านอาจารย์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางกายกรรม วจีกรรมหรือมโนกรรม ผมกราบขออโหสิกรรมท่านอาจารย์มา ณ ที่นี่ด้วยครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

คำตอบ

คุณปภังกรครับ

อภัยทาน คือทานที่ลงทุนน้อยที่สุด และเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะมอบให้กันและกัน

ผมตระหนักดีว่า ชิวิตผมมิได้เกิดมาเพื่อตัวเอง แต่เพื่อผู้อื่นและสังคม

 

ผมยินดีเสมอที่จะช่วยทุกคนในสิ่งที่ผมทำได้ และช่วยได้

นี่คือจุดยืน และผมจะยืนตรงนี้จนลมหายใจเฮือกสุดท้าย

ยินดีที่ทราบว่าคุณจะเข้าสู่ "ธรรมะ"

แม้ไม่ชัดเจน แต่ก็พอเดาได้

การสิกขา หรือ ศึกษา เป็นคำเดียวกัน ใครจะใช้คำไหนก็ได้ผลเช่นเดียวกัน

ขอให้สำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ครับ

ผมจะรอฟังข่าวอยู่ที่เดิมครับ