ภาพ

ลองใส่ภาพ ตามที่คุณขจิตแนะนำแต่ยังทำไม่ได้ค่ะไม่ทราบเป็นเพราะอะไร
คำตอบ