ขอบคุณที่ยังติดตาม

  • ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ยังติดตามผมอยู่
  • ผมยังปรับตัวกับที่ทำงานใหม่อยู่ครับ ยังมีหลายอย่างที่ไม่เข้าที่เข้าทาง บางครั้งบางวันเข้าเน็ตไม่ได้เลย
  • ผมก็ติดตามอาจารย์อยู่นะครับ
  • หากมีโอกาสคงได้พบกันนะอาจารย์
  • ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ(คงยังไม่เก่านะครับ)
คำตอบ
  • ขอบคุณมากครับอาจารย์
  • สวัสดีปีใหม่นะครับ