คิดถึง

อมรา
เปิดเข้าครั้งแรกจ๊ะ ยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง แนะนำด้วย
คำตอบ